Opdrachtuitvoering

Er bestaan 4 verschillende wijzen van opdrachtuitvoering:

1)  d.m.v. een zgn. market order, waarbij aan de bank, commissionair of andere tussenpersoon wordt aangegeven, dat de opdracht alleen geldt tegen de marktprijs van dat moment, dus kopen tegen de dan geldende vraagprijs of verkopen tegen de dan geldende biedprijs

2)  d.m.v. een gelimiteerde opdracht, waarbij een koerslimiet wordt aangegeven waarbinnen
de aan- of verkoop dient plaats te vinden of tegen een betere prijs

3)  d.m.v. een dagopdracht alleen geldend voor de lopende handelsdag

4)  d.m.v. een gelimiteerde opdracht, die geldt tot nader order.

Aanduiding opties ‘at-the-money’, ‘ín-the-money’, ‘out-of-the-money

<  ‘At-the-money’ duidt op een optie met een uitoefenprijs nagenoeg gelijk aan
de marktprijs van de onderliggende waarde.

<  ‘in-the-money’ duidt op een optie met een intrinsieke waarde groter dan 0, dus met

met een positief verschil tussen de uitoefenprijs en de marktprijs van de onder
liggende waarde.

<  ‘out-of-the-money’ duidt op een optie zonder reële of intrinsieke waarde, dus met een
een uitoefenprijs die veel hoger ligt dan de marktprijs van de onderliggende waarde op dat moment (call) of een uitoefenprijs die veel lager ligt dan de marktprijs van de
onderliggende waarde (put); de premie hiervan is doorgaans gering.