Informatie

De convertible fondsen zijn beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, zoals bedoeld in artikel 76a, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Definitie Beleggingsinstelling
Een beleggingsinstelling is een instituut, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid, dat zich toelegt op het beleggen van gelden in vermogenswaarden (effecten: aandelen, obligaties, liquiditeiten, vastgoed) ten behoeve van een collectief van beleggers. Belangrijke aspecten hierbij zijn dat de deelnemers geen invloed kunnen uitoefenen op het dagelijkse beheer, anderzijds dat een beleggingsinstelling zich ten doel stelt een bevredigend rendement te behalen.

Belangrijke informatie
Personen die geĆÆnteresseerd zijn in deelname in de convertible fondsen worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiĆ«le risico’s zijn verbonden.

Hen wordt geadviseerd dit prospectus (het ‘Prospectus’) alsmede de stukken die van tijd tot tijd geacht worden hiervan deel uit te maken zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. Op alle eventueel daarin genoemde (verwachte) rendementen is het volgende van toepassing:
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.