Japan fund

Japan Convertible Fund
 
Het Japan Convertible Fund belegt in converteerbare obligaties van ondernemingen in Japan. De geselecteerde convertibles moeten voldoen aan een groot aantal criteria op het gebied van onder andere groeivooruitzichten, kwaliteit van het management en de debiteurenstatus. Als de koers van de convertible te sterk is gestegen, zal tot verkoop worden overgegaan omdat anders het aandelenkarakter van de convertible gaat overheersen en het risico te groot wordt. Dankzij dit stringente risicobeleid in combinatie met een beleid van diversificatie en het afdekken van valutarisico is het neerwaartse risico beperkt.

Strategisch gezien is een belegging in het Japan convertible fonds aantrekkelijk. Door aan een portefeuille met aandelen en obligaties een convertiblefonds toe te voegen kan de verhouding tussen rendement en risico aanzienlijk worden verbeterd. Ook tactisch is een belegging interessant. Japan is namelijk sterk afhankelijk van de economische groei in de wereld en deze bevindt zich momenteel in een opwaartse trend. Daarnaast is Japan extra interessant omdat Japanse aandelen momenteel aantrekkelijk gewaardeerd zijn en omdat er onder leiding van de hervormingsgezinde premier Koizumi structurele verbeteringen in gang zijn gezet. Het Japan Convertible Fund is voor beleggers de aangewezen mogelijkheid om van deze onderwaardering te profiteren zonder blootgesteld te worden aan de risico’s die het kopen van aandelen op de Japanse beurs met zich meebrengt.

 

 De strategie van het fonds is om convertibles te kopen waarvan de conversiepremie laag is, zodat een kleine koersstijging van het onderliggende aandeel zich direct vertaalt in hogere waarde van de converteerbare obligatielening. Tegelijkertijd moet de resterende looptijd zo kort mogelijk zijn. Hierdoor komt de koers van de convertible niet onder druk te staan als de Japanse rente stijgt. In principe wordt een convertible verkocht wanneer deze 50% boven de uitgifteprijs noteert. In dat geval gaat het aandelenkarakter van de converteerbare obligatie overheersen, waardoor het koersverloop van de convertible aanzienlijk grilliger wordt. Er wordt slechts in ייn land belegd en daarom kan het Japan Convertible Fund het risico alleen terugbrengen door de beleggingen over zoveel mogelijk verschillende sectoren te spreiden.