Hoe wordt de optieprijs bepaald?

Hoe wordt de optieprijs bepaald?

De optieprijs of premie of koers van de optie komt tot stand door vraag en aanbod, waarbij wordt gekeken naar de koers van de onderliggende waarde en de resterende looptijd van de optie, welke is opgebouwd uit 2 elementen:

< de intrinsieke waarde:

het verschil tussen de uitoefenprijs en de koers van het aandeel; bij een koers lager dan de uitoefenprijs (call) of hoger dan de uitoefenprijs (put) loopt de waarde af naar 0. Bijvoorbeeld: wanneer de koers van het aandeel € 70 is, heeft de calloptie met een uitoefenprijs van € 60 een intrinsieke waarde van € 10, want de houder van deze optie heeft immers het recht om de aandelen tegen een koers van € 60 te kopen. De putoptie met een uitoefening van € 60 heeft dan geen waarde meer.

< de tijd- of verwachtingswaarde:

dit deel van de optieprijs wordt bepaald door factoren als rentestand, bedrijfsresultaat, lengte van de looptijd, beursstemming en volatiliteit (beweeglijkheid van de onderliggende waarde).

Opmerking: bij aandelenopties kunnen de handelseenheid en de uitoefenprijs elk afzonderlijk dan wel tezamen worden aangepast in geval van herkapitalisatie, splitsing van aandelen, claimemissie of uitgifte van bonusaandelen, of dividend.

This entry was posted in opties.