Pacific fund

Pacific Rim Convertible Fund
 
Het Pacific Rim Convertible Fund belegt in converteerbare obligaties van ondernemingen in Aziatische landen ex Japan. De geselecteerde convertibles moeten voldoen aan een groot aantal criteria op het gebied van onder andere groeivooruitzichten, kwaliteit van het management en de debiteurenstatus. Als de koers van de convertible te sterk is gestegen, zal tot verkoop worden overgegaan omdat anders het aandelenkarakter van de convertible gaat overheersen en het risico te groot wordt. Dankzij dit stringente risicobeleid in combinatie met een beleid van diversificatie en het afdekken van valutarisico is het neerwaartse risico beperkt.Strategisch gezien is een belegging in het Pacific Rim convertible fonds aantrekkelijk. Door aan een portefeuille met aandelen en obligaties een convertiblefonds toe te voegen kan de verhouding tussen rendement en risico aanzienlijk worden verbeterd. Ook tactisch is een belegging interessant. De Aziatische regio is sterk afhankelijk van de economische groei in de wereld en deze bevindt zich momenteel in een opwaartse trend. Daarnaast is Azië extra interessant dankzij de opkomst van landen als China en India. Dit fonds biedt beleggers dan ook een uitstekende mogelijkheid om te profiteren van de huidige opleving van de Aziatische economie.

Het Pacific Rim Convertible Fund bereikt een optimaal beleggingsresultaat door:

  • het realiseren van koerswinsten bij een koersstijging van de convertible met circa 50%;
  • het aankopen van convertibles met een put-optie;
  • een actief beleid gericht op het vermijden van risico’s;
  • voortdurende kwaliteitscontrole van de beleggingen en de onderliggende waarden;
  • een beleid primair gericht op het behalen van koerswinsten.